Wagelaar Disclaimer

ALGEMEEN

 

Op de toegang tot en het gebruik van deze website van Wagelaar Rijwielgroothandel BV zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik van elk onderdeel of aspect van de website van Wagelaar Rijwielgroothandel BV, gaat u akkoord met deze disclaimer. Indien u het niet eens bent met deze bepalingen en voorwaarden, betreedt deze website dan niet.

 

INHOUD

 

De informatie op deze website is te goeder trouw door Wagelaar Rijwielgroothandel BV samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. Wagelaar Rijwielgroothandel BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze website. Wagelaar Rijwielgroothandel BV garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up-to-date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.
Noch Wagelaar Rijwielgroothandel BV, noch de staf, medewerkers, of agenten van Wagelaar Rijwielgroothandel BV zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Wagelaar Rijwielgroothandel BV kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Wagelaar Rijwielgroothandel BV niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

 

AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERKEN

 

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Wagelaar Rijwielgroothandel BV of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. Verveelvoudigingen mogen niet worden verkocht met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is Wagelaar Rijwielgroothandel BV hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.